Welkom

Kunst in Therapie is een praktijk voor kunstzinnige begeleiding en coaching, voor zowel kinderen als volwassenen (ouders). Persoonlijke ontwikkeling Stress, re-integratie, vastlopen, keuzes maken, in beweging komen, angst, levensvragen. Gezondheid & Vitaliteit Hoofdpijn, astma, reuma, migraine, hoog gevoeligheid, vermoeidheid, ontwikkelingsstoornissen, psychosomatische klachten, aanhoudende spanning, Burn-out, depressie, overspannen, trauma (overlijden, scheiding, misbruik enz.) Gedrag Pesten, onzekerheid, in zichzelf gekeerd, woede aanvallen, weinig zelfvertrouwen, faalangst, agressie.
Herkenbaar? Maak je je zorgen over de ontwikkeling, het gedrag of de gezondheid van jezelf of je kind? Graag ga ik samen op zoek naar wat de oorzaak is van de hulpvraag en onder mijn begeleiding zullen we een passende weg naar herstel zoeken. Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij allerlei materialen gebruikt worden. Denk aan potloden, verf, hout, steen en klei. Deze beeldende middelen zijn voor iedereen laagdrempelig, waardoor je jezelf op een makkelijke en veilige manier kunt uiten. Wat zichtbaar wordt in het verbale, fysieke en in het beeldende werken, geeft waardevolle informatie die vertaald kunnen worden naar concrete doelen. Na mijn bevindingen in kaart te hebben gebracht zal ik deze samenvoegen met de hulpvraag, hieruit volgt een plan van aanpak voor het gehele traject. Ook bied ik ondersteuning aan ouders/verzorgers, hun omgeving nodig heeft en hoe ouders hierbij kunnen aansluiten. Indien dit nodig blijkt kunnen er ook groepssessies met het gezin plaatsvinden. De opbrengst: Door het volgen van een beeldend therapeutisch traject kan je of jouw kind de balans in het leven weer herstellen en het (zelf) vertrouwen vergroten, waardoor er uiteindelijk meer vanuit de eigen kracht in het leven kan worden gestaan. Wat zeggen anderen over de praktijk Kunst in Therapie?